Koulutus

Joskus (usein) kuuntelemalla toisen asiantuntemusta ja kokemusta löytää uusia näkökulmia ja toimintamalleja. Kehitä itseäsi ja yrityksesi toimintaa tehokkailla koulutuspäivillämme.

Oppia ikä kaikki

Strategiatyö selkeyttää ja yksinkertaistaa yrityksen elämää monella tavalla. Selkeä, hyvä strategia helpottaa halutun tulevaisuuden viestimistä sidosryhmille. Tulevaisuuden aikaansaamiseksi tarvittavat oikeat toimenpiteet ja mittarit löytyvät varmemmin. Strategia luo myös selkänojan matkan aikana tehtäville päätöksille.

Jokaisella osastolla, tiimillä ja työntekijällä on roolinsa strategian toteututtamisessa. Strategia toteutuu vasta kun se on viety käytäntöön, osasto- ja työntekijätason tekemiseksi ja tavoitteiksi. Tämäkään ei ole vaikeaa kun se tehdään oikein.

Muutosvastarinta kuuluu olennaisena strategian käytäntöönvientiin. Siinäkin tapauksessa että muutos on toivottava. Ihmiset lähestyvät muutosta eri näkökulmista, omaksuvat uutta eri rytmeissä ja näkevät riskejä eri asioissa. Hyvä muutosjohtaminen huomioi erilaisten ihmisten tarpeet, ja siihenkin on olemassa yksinkertaisia tapoja edetä.

Viestinnästä ja markkinoinnista saa myös parhaan tehon irti kun ne puhuvat samaa kieltä yrityksen strategian kanssa. Hyvä strategia on parhaimmillaan kaiken tekemisen lähtökohta.

koulutus

SOMEN ABC YRITYSKÄYTÖN PERUSTEET

”Jos et ole somessa, et ole”, kuuluu vanha viidakon sananlasku. Totuus on, että sosiaalisessa mediassa aktiivisesti viestivät yritykset ovat somettomia kilpailijoitaan näkyvämpiä, kuuluvampia ja myyvempiä.

Kenelle: Yrityksille ja yrittäjille, jotka tiedostavat some-presenssin tärkeyden nykypäivänä, mutta joilla somen hyödyntäminen markkinointiviestinnässä on haparoivaa tai alkuvaiheessa. 

Mitä: Käydään läpi eri kanavien rooleja (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter jne.) ja niiden hyödyntämistä yritystoiminnassa. Pureudutaan käytännönläheisesti kanavien hyviin ja huonoihin puoliin sekä etsitään osallistujille oikeita kanavia ja tapoja näkyä ja kuulua.

Hyödyt: Saat toimivia, käytössä testattuja ja myyviä vinkkejä sisällöntuotantoon ja somen hyödyntämiseen sosiaalisen median viestinnän ja markkinoinnin parissa päivittäin toimivilta ammattilaisilta.

INSTAGRAM JA FACEBOOK YRITYSKÄYTÖSSÄ

Mitä on Facebookin ja Instagramin tavoitteellinen ja tuottava markkinointi yrityskäytössä?

Kenelle: Sinulle joka jo käytät Facebookia ja/tai Instagramia yrityskäytössä, mutta haluaisit niiltä enemmän näkyvyyttä, yhteydenottoja ja kauppaa. Koulutus sopii hyvin jatkoksi somen yrityskäytön perusteille.

Mitä: Tässä koulutuksessa perehdytään syvällisemmin Facebookin ja Instagramin sisällöntuotantoon sekä ostettuun lisänäkyvyyteen eli mainostamiseen. Tutustumme esimerkkitapauksiin budjetteineen, kattavuuksineen ja käytännön kokemuksineen.

Hyödyt: Saat käytännöllisiä vinkkejä ja kokemuksia ammatikseen sisällöntuotantoa sosiaaliseen mediaan, verkkoon ja lehtiin tuottavilta kouluttajilta. Koulutuksessa käydään sosiaalisen median markkinointia käytännöllisesti: avullamme saat oman sosiaalisen median myyntisi aloitettua tai kasvatettua vastaamaan ajan- ja rahankäyttösi.

Saat myös vahvistusta omille tuntemuksillesi somen käyttäjänä ja pääset keskustelemaan